Tretman povrata i odobrenja poreznog kredita i postupanja sa PDV prijavama

U “Službenom glasniku BiH”, broj 27/19 od 9. aprila 2019. godine objavljeno je novo Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednostkoje stupa na snagu 17. aprila 2019. godine.

U istom službenom glasilu objavljeno je i Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i razrezom poreza po službenoj dužnosti koje stupa na snagu 17. aprila 2019. godine.

Porezni tretman dohotka fizičkog lica realiziranog po osnovu prodaje udjelaNovi propisi iz oblasti indirektnog oporezivanja na dodatne vrijednosti
Imate pitanja?

KONTAKTIRATE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban poreski savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019