Poresko savjetovanje

Posjedujemo bogato iskustvo iz savjetovanja i primjene poreske legislative iz oblasti:

 • Porez na dobit;
 • Porez na dohodak;
 • Porez na dodatu vrijednost;
 • Carinski propisi;
 • Porez na imovinu;
 • Porez na promet nepokretnosti i prava;
 • Devizno poslovanje;

Modaliteti pružanja naših usluga su raznovrsni i kreirani su sa ciljem da odgovore na različite potrebe naših klijenata, i to:

 • Due dilligence sa poreznog i pravnog aspekta, sa ciljem otkrivanja potencijalnih poreskih rizika;
 • Poresko planiranje i optimizacija poreskih obaveza;
 • Poresko i poslovno restrukturiranje;
 • Priprema studija o transfernim cenama u skladu sa lokalnim zakonodavstvom i OECD smjernicama za transferne cijene;
 • Tumačenje poreskih propisa i procjena potencijalne poreske obaveze;
 • Verifikacija poreskog tretmana pojedinačnih transakcija sa nadležnim institucijama po „no name“ principu;
 • Pregled relevantne poreske i poslovne dokumentacije (ugovori sa poslovnim partnerima, zaposlenima, itd.);
 • Pomoć u pripremi zahtjeva za davanje mišljenja ili obavijesti poreskim vlastima;
 • Podrška tokom poreskih kontrola;
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019