Praktična primjena MSFI 16 i PDV aktuelnosti

Pozivamo Vas na poresku radionicu organizovanu od strane PTA d.o.o. u saradnji sa poslovnim partnerom MERFI d.o.o, a koja će se održati u utorak, 27. novembra 2018. godine u prostorijama hotela Novotel Sarajevo Bristol u Sarajevu (adresa: Fra Filipa Lastrića broj 2) sa početkom u 9:00 sati.
Plan rada je dat u tabeli ispod:
09:00 – 09:15 Dolazak i registracija učesnika

09:15 – 10:15 Oporezivanje prometa udjelima u pravnim licima sa aspekta Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

10:15 – 11:00 Oporezivanje nerezidenata porezom na dobit: stalne poslovne jedinice ili porez po odbitku

11:00 – 11:15 Pauza za kafu

11:15 – 12:45 Računovodstveni aspekti procjena ekonomskih vrijednosti i praktična primjena MSFI 16

12:45 – 13:45 PDV aktuelnosti

13:45 – 15.00 Ručak

O navedenim temama će govoriti:
• Dejan Dabetić, rukovodilac Grupe za ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri Ministarstvu finansija Republike Srbije,
• Anes Muslimović, šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza (UIO BiH),
• Nedžad Suljović, finansijski savjetnik i ovlašteni procjenitelj, i
• Sanjin Pita, poreski savjetnik i partner u PTA.
Želja nam je da uz ugodno druženje izložimo i zajedno s vama razmijenimo dosadašnja iskustva, stavove, te očekivanja o budućoj primjeni poreskih i računovodstvenih propisa na našem tržištu.
Kotizacija iznosi 150,00 KM po učesniku (u cijenu je uključen PDV). Kotizacija uključuje učešće na seminaru, osvježavajuće piće u pauzi seminara, te ručak po završetku. Plaćanje se vrši isključivo žiralno na transakcijski račun PTA d.o.o. Sarajevo broj 1610000161070063 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.
Molimo Vas da svoj dolazak, sa napomenom o broju osoba, potvrdite putem broja telefona 062/105-200 ili 062/531-687 odnosno e-mail adrese: asuvalija@pta.ba ili aarapovic@pta.ba
Unaprijed se radujemo zajedničkom druženju!
Srdačan pozdrav

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanjaOporezivanje samostalne i nesamostalne djelatnosti (domaća i međunarodna praksa), MSFI 9 i PDV aktuelnosti
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?





PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019