Oporezivanje samostalne i nesamostalne djelatnosti (domaća i međunarodna praksa), MSFI 9 i PDV aktuelnosti

Pozivamo Vas na poresku radionicu organizovanu od strane PTA d.o.o. Sarajevo, a koja će se održati u petak, 26. aprila 2019. godine u prostorijama hotela Novotel Sarajevo Bristol, u Sarajevu (adresa: Fra Filipa Lastrića 2) sa početkom u 9:00 sati.

Plan rada:

09:00 – 09:15    Dolazak i registracija učesnika;

09:15 – 10:00    Zakonski okvir za oporezivanje fizičlih lica u FBiH: Samostalna i nesamostalna djelatnost, izaslani uposlenici;

10:00 – 10:45    Pravo na oporezivanje samostalne i nesamostalne djelatnosti sa aspekta Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

10:45 – 11:00    Pauza za kafu;

11:00 – 12:30    Pravo na oporezivanje izaslanih uposlenika, te primanja direktora sa aspekta Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Ugovora o socijalnom osiguranju;

12:30 – 13:15        MSFI 9 – Prva primjena sa praktičnim osvrtom;

13:15 – 14:45    PDV aktuelnosti;

14:45 – 15:30    Ručak

O navedenim temama će govoriti:

Dejan Dabetić       Rukovodilac Grupe za ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja pri Ministarstvu

                               finansija Republike Srbije;

Anes Muslimović  Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza (UIO BiH);

Nedžad Suljović    Finansijski savjetnik i ovlašteni procjenitelj;

Sanjin Pita             Partner (konsultantske usluge iz oblasti poreza i finansija PTA, BiH)

Želja nam je da uz ugodno druženje izložimo i zajedno razmijenimo dosadašnja iskustva, stavove, te očekivanja o budućoj primjeni poreskih propisa na našem tržištu.

Kotizacija iznosi 165 KM po učesniku (u cijenu je uključen PDV). Kotizacija uključuje učešće na seminaru, osvježavajuće piće u pauzi seminara, te ručak po završetku. Plaćanje se vrši isključivo žiralno na transakcijski račun PTA d.o.o. Sarajevo broj 1610000161070063 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

Molimo Vas da svoj dolazak, sa napomenom o broju osoba, potvrdite putem broja telefona 062/105-200 ili e-mail adresu asuvalija@pta.ba

Unaprijed se radujemo zajedničkom druženju!

Srdačan pozdrav.

Praktična primjena MSFI 16 i PDV aktuelnostiWEBINAR – aktuelna pitanja iz oblasti indirektnih poreza
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019