Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Na dan 02. decembra 2020. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 87/20 objavljene su izmjene i dopune sljedećih pravilnika: Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit; Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava. Izmjene i dopune prethodno navedenih pravilnika bit će u primjeni od 01. januara 2021. godine, a kompletan tekst pomenutih […]

Tumačenje primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH

Nakon što je 26.02.2020. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH („Službene novine FBiH“ broj 15/20), javila se dilema kada je riječ o mogućnosti primjene izmjena Zakona na period 2019. godine. Kako bismo došli do rješenja pomenute dileme, obratili smo se Federalnom Ministarstvu finansija sa pismenim zahtjevom za pojašnjenje, [...]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH

Ovim poreznim novostima želimo skrenuti pažnju da je u „Službenim novinama FBiH“, broj 15/20 od 26. februara 2020. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH. Navedene izmjene i dopune Zakona odnose se na sljedeće članove 16, 18, 19 i 49. Zakon o porezu na dobit FBiH („Službene novine FBiH“, [...]

Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

Ovim poreznim novostima želimo skrenuti pažnju da su u „Službenim novinama FBiH“, broj 94 od 13. decembra 2019. godine objavljene izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (u nastavku „Pravilnik“), objavljenog u Službenim novinama FBiH, broj 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19, od strane Federalnog ministarstva finansija FBiH. Navedene dopune se odnose na izmjene [...]
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019