Porezni tretman dohotka fizičkog lica realiziranog po osnovu prodaje udjela

Ovim poreskim novostima želimo skrenuti pažnju na promjenu u dosadašnjem tumačenju i shvatanju primjene odredbi Zakon o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) od strane Porezne uprave FBiH (u daljem tekstu „PUFBiH“) i Federalnog ministarstva finansija FBiH (u daljem tekstu „FMF“) u pogledu oporezivanja dohotka po osnovu prodaje udjela koji na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu „FBiH“) ostvaruju rezidenti, kao i nerezidenti.

U nastavku ukazujemo na tumačenje FMF-a koje predstavlja novinu u dosadašnjem shvatanju i razumijevanju ovog pitanja. U mišljenju se, između ostalog, navodi sljedeće:

Prema članu 2. stav (1) tačka 1) navedenog zakona, obveznikom poreza na dohodak smatraju se:

  • rezident Federacije i
  • nerezident koji ostvaruje dohodak, i to:
  • rezident koji ostvaruje dohodak na teritoriji Federacije i
  • izvan teritorije Federacije.

Kako je to propisano članom 2 stav (1) tačka 4) predmet oporezivanja je prihod od pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava, patenata, licenci, ulaganja kapitala, ili bilo koje druge djelatnosti koja rezultira ostvarenjem prihoda koji je oporeziv prema ovom Zakonu.

U članu 21. data je definicija prihoda od imovinskih prava prema kojoj se istim smatraju prihodi ostvareni otuđenjem, odnosno prodajom, ustupanjem, zamjenom i drugim prijenosom, uz naknadu, autorskih prava, patenata, licenci, franšiza i ostale imovine koja se sastoji samo od prava.

Na osnovu navedenih zakonskih odredbi, FMF je predmetnim mišljenjem zauzelo sljedeći stav:

„Ukoliko ugovorena cijena sadrži cijenu udjela plus neto dobit ostvarenu u godinama nakon trenutka sticanja udjela (što čini ukupnu kupoprodajnu vrijednost tih udjela), ostvareni prihod, obzirom da udjel predstavlja imovinu koja se sastoji samo od prava, predstavlja oporezivi prihod u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dohodak. Isti se obračunava i uplaćuje u skladu sa odredbama člana 32. Zakona i za rezidenta Federacije (član 2. stav (1) tačka 1) Zakona) i za nerezidenta (član 2. stav (1) tačka 4) Zakona).“

Imajući u vidu navedeno, moguće je zaključiti da je FMF zauzelo stav da je prihod fizičkih lica ostvaren po osnovu prodaje udjela oporeziv porezom na dohodak, te da ga kao takvog obustavlja i isplaćuje isplatilac dohotka na način kako je to propisano članom 32. Zakona o porezu na dohodak. U postupku izrade ovih novosti, obavili smo razgovor sa PUFBiH i tom prilikom dobili nezvaničnu potvrdu da je PUFBiH upoznata i saglasna sa ovim tumačenjem, te da postupaju u skladu sa istim.

U slučaju da trebate dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Tretman povrata i odobrenja poreznog kredita i postupanja sa PDV prijavama
Imate pitanja?

KONTAKTIRATE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban poreski savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019