Pravno savjetovanje

Jedna od glavnih karakteristika današnjeg poslovanja jeste velika količina informacija i dinamika kojom se poslovno okruženje svakodnevno mijenja. Regulatorni okviri, kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu, nisu ostali pošteđeni ovih trendova.

Poslovanje u takvom okruženju otvara mnogobrojna pitanja iz oblasti tumačenja i primjene poreskih propisa, pri čemu svaka transakcija može imati višestruke poreske efekte, u jednoj ili više država. Zahvaljujući uskoj specijalizaciji poreskih profesionalaca, kompanije mogu dobiti kvalitetna rješenja i biti sigurni da su svoje poslovanje uskladili sa zakonskim zahtjevima.

Neke od naših usluga iz oblasti pravnog savjetovanja su:

  • Usluga pravnog savjetovanja prilikom osnivanja društava;
  • Pravna podrška u postupcima statusnih promjena;
  • Pravni i porezni aspekt specifičnih transakcija koji se javljaju u svakodnevnom poslovanju;
  • Podrška u izradi pravne dokumentacije i usklađenost iste sa aspekta poreznih i drugih propisa;
  • Izrada pravnih analiza i izvještaja, te različit spektar pravne podrške u svakodnevnom poslovanju iz oblasti privrednog, radnog i poslovnog prava.

Našim klijentima možemo pružiti pomoć i uslugu savjetovanja u žalbenom postupku pred poreskim organima BiH. Naime, ukoliko se razrez dodatno utvrđenih obaveza ne uspije spriječiti u toku poreske kontrole, tada se obveznici vrlo često odlučuju za žalbeni postupak, a nerijetko i pokretanje sudskog spora. Specijalizacija u oblasti poreskog prava i bogato iskustvo vašeg savjetnika tada mogu biti od presudnog značaja za uspješnost postupka.

Iskusan poreski savjetnik Vam nakon analize dokumentacije može dati mišljenje o osnovanosti Vašeg žalbenog zahtjeva, ali i pružiti stručnu pomoć u izradi žalbenih akata.

Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019