Pravno savjetovanje

Jedna od glavnih karakteristika današnjeg poslovanja jeste velika količina informacija i dinamika kojom se poslovno okruženje svakodnevno mijenja. Regulatorni okviri, kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu, nisu ostali pošteđeni ovih trendova.

Poslovanje u takvom okruženju otvara mnogobrojna pitanja iz oblasti tumačenja i primjene poreskih propisa, pri čemu svaka transakcija može imati višestruke poreske efekte, u jednoj ili više država. Zahvaljujući uskoj specijalizaciji poreskih profesionalaca, kompanije mogu dobiti kvalitetna rješenja i biti sigurni da su svoje poslovanje uskladili sa zakonskim zahtjevima.

Neke od naših usluga iz oblasti pravnog savjetovanja su:

  • Usluga pravnog savjetovanja prilikom osnivanja društava;
  • Pravna podrška u postupcima statusnih promjena;
  • Pravni i porezni aspekt specifičnih transakcija koji se javljaju u svakodnevnom poslovanju;
  • Podrška u izradi pravne dokumentacije i usklađenost iste sa aspekta poreznih i drugih propisa;
  • Izrada pravnih analiza i izvještaja, te različit spektar pravne podrške u svakodnevnom poslovanju iz oblasti privrednog, radnog i poslovnog prava.

Našim klijentima možemo pružiti pomoć i uslugu savjetovanja u žalbenom postupku pred poreskim organima BiH. Naime, ukoliko se razrez dodatno utvrđenih obaveza ne uspije spriječiti u toku poreske kontrole, tada se obveznici vrlo često odlučuju za žalbeni postupak, a nerijetko i pokretanje sudskog spora. Specijalizacija u oblasti poreskog prava i bogato iskustvo vašeg savjetnika tada mogu biti od presudnog značaja za uspješnost postupka.

Iskusan poreski savjetnik Vam nakon analize dokumentacije može dati mišljenje o osnovanosti Vašeg žalbenog zahtjeva, ali i pružiti stručnu pomoć u izradi žalbenih akata.

Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019