SANJIN PITA

LL.M, ADIT

Sanjin je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku Bankarstvo i osiguranje, a postdiplomski studij iz oblasti Poreskog prava završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Uz 13 godina iskustva oblasti finansija i poreskog savjetovanja stečenog u jednoj “BIG 4” kompaniji, Sanjin je nosilac međunarodno priznate profesionalne kvalifikacije ADIT (Advanced Diploma in International Taxation). Član je Međunarodne fiskalne asocijacije (International Fiscal Association), svjetske najveće nevladine međunarodne organizacije koja se bavi fiskalnim pitanjima, sa sjedištem u Holandiji.

VELID LAVIĆ
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019