Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Na dan 02. decembra 2020. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 87/20 objavljene su izmjene i dopune sljedećih pravilnika:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit;
  • Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava.

Izmjene i dopune prethodno navedenih pravilnika bit će u primjeni od 01. januara 2021. godine, a kompletan tekst pomenutih izmjena i dopuna možete naći na sljedećim linkovima:

 

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

 

Napomena:

Objava je rađena u saradnji sa našim poslovnim partnerom MERFI d.o.o. Sarajevo.

Kontakt:

Sanjin Pita, LL.M., ADIT                             

spita@pta.ba

Adnan Mataradžija, ovlašteni revizor

a.mataradžija@merfi.ba

Kontrola usklađenosti poslovanja koju provodi ured Finansijske policije FBiH
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019