thumbnail_Financijsko savjetovanje Ikona
Pristup fokusiran na rješavanje problema u oblasti korporativnih finansija i vrednovanja investicija u skladu sa najboljim svjetskim pristupima i praksama, te važećim međunarodnim standardima
thumbnail_Poresko savjetovanje Ikona
Pronalazak optimalnih poreskih rješenja za različite industrije u okviru finansijskog i nefinansijskog sektora
.
thumbnail_Pravno savjetovanje ikona
Usklađenost sa važećim propisima, suštinom ili procedurom zakona u cilju pravilne primjene pozitivno pravnih normi u svakodnevnom poslovanju.

Naše vrijednosti,
Naše povjerenje

Jedna od glavnih karakteristika današnjeg poslovanja jeste velika količina informacija i dinamika kojom se poslovno okruženje svakodnevno mijenja. Regulatorni okviri, kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu, nisu ostali pošteđeni ovih trendova.

Poslovanje u takvom okruženju otvara mnogobrojna pitanja iz oblasti tumačenja i primjene poreskih propisa, pri čemu svaka transakcija može imati višestruke poreske efekte, u jednoj ili više država. Zahvaljujući uskoj specijalizaciji naših poreskih stručnjaka možete biti sigurni da je Vaše poslovanje usklađeno sa zakonskim zahtjevima.

Oblasti našeg djelovanja

Transferne
cijene

Usluge izrade studija o transfernim cijenama, provođenje benchmark analiza, te identifikacija rizika u poslovanju sa povezanim licima.

Usklađivanje sa
GDPR-om

Analiza procesa i procjena rizika shodno odredbama Uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) kao i implementacija kontrola u odnosu na utvrđene nedostatke.

Pomoć u žalbenom
postupku

Komunikacija sa poreskim organima u cilju iznalaženja mogućih rješenja u kontekstu pravilne primjene poreskih propisa.

Restrukturiranje, Akvizicije, Upravljanje

Podrška u postupcima prodaje i akvizicije poslovnih cjelina; due diligence; poslovno restrukturiranje i modeliranje; studije izvodljivosti i finansijske projekcije; optimizacija poslovnih procesa; dijagnostika i optimizacija finansijskih i operativnih rizika.

Povremeno i kontinuirano poresko savjetovanje

Pomoć u pogledu tumačenja i primjene poreskih propisa u vezi planiranog projekta, određene trenutne transakcije ili kontinuirano tokom svakodnevnom poslovanja.

Vrednovanje
investicija

Procjene tržišne vrijednosti kompanija, kapitala i nematerijalne imovine, te nekretnina, pokretne imovine i obaveza; provedba testova na umanjenje vrijednosti investicija; savjetovanje uprave u oblasti poboljšanja vrijednosti i optimalnog upravljanja investicijama.

Seminari

Novi propisi iz oblasti indirektnog oporezivanja na dodatne vrijednosti

Objavljeno je novo „Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost“

Tretman povrata i odobrenja poreznog kredita i postupanja sa PDV prijavama

Objavljeno je novo Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Porezni tretman dohotka fizičkog lica realiziranog po osnovu prodaje udjela

Ovim poreskim novostima želimo skrenuti pažnju na promjenu u dosadašnjem tumačenju i shvatanju primjene odredbi Zakon o porezu na dohodak

SANJIN PITA

LL.M, ADIT
...

NEDŽAD SULJOVIĆ

ACCA,
Ovlašteni procjenjitelj...

ANJA ZAJMOVIĆ

Finansijski i porezni savjetnik,
ovlašteni procjenitelj...

VELID LAVIĆ

Poreski savjetnik
...

Imate pitanja?

KONTAKTIRATE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban poreski savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019