thumbnail_Financijsko savjetovanje Ikona
Pristup fokusiran na rješavanje problema u oblasti korporativnih finansija i vrednovanja investicija u skladu sa najboljim svjetskim pristupima i praksama, te važećim međunarodnim standardima
thumbnail_Poresko savjetovanje Ikona
Pronalazak optimalnih poreskih rješenja za različite industrije u okviru finansijskog i nefinansijskog sektora
.
thumbnail_Pravno savjetovanje ikona
Usklađenost sa važećim propisima, suštinom ili procedurom zakona u cilju pravilne primjene pozitivno pravnih normi u svakodnevnom poslovanju.

Naše vrijednosti,
Vaše povjerenje

Jedna od glavnih karakteristika današnjeg poslovanja jeste velika količina informacija i dinamika kojom se poslovno okruženje svakodnevno mijenja. Regulatorni okviri, kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu, nisu ostali pošteđeni ovih trendova.

Poslovanje u takvom okruženju otvara mnogobrojna pitanja iz oblasti tumačenja i primjene poreskih propisa, pri čemu svaka transakcija može imati višestruke poreske efekte, u jednoj ili više država. Zahvaljujući uskoj specijalizaciji naših poreskih stručnjaka možete biti sigurni da je Vaše poslovanje usklađeno sa zakonskim zahtjevima.

Oblasti našeg djelovanja

Transferne
cijene

Usluge izrade studija o transfernim cijenama, provođenje benchmark analiza, te identifikacija rizika u poslovanju sa povezanim licima.

Usklađivanje sa
GDPR-om

Analiza procesa i procjena rizika shodno odredbama Uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) kao i implementacija kontrola u odnosu na utvrđene nedostatke.

Pomoć u žalbenom
postupku

Komunikacija sa poreskim organima u cilju iznalaženja mogućih rješenja u kontekstu pravilne primjene poreskih propisa.

Restrukturiranje, Akvizicije, Upravljanje

Podrška u postupcima prodaje i akvizicije poslovnih cjelina; due diligence; poslovno restrukturiranje i modeliranje; studije izvodljivosti i finansijske projekcije; optimizacija poslovnih procesa; dijagnostika i optimizacija finansijskih i operativnih rizika.

Povremeno i kontinuirano poresko savjetovanje

Pomoć u pogledu tumačenja i primjene poreskih propisa u vezi planiranog projekta, određene trenutne transakcije ili kontinuirano tokom svakodnevnom poslovanja.

Vrednovanje
investicija

Procjene tržišne vrijednosti kompanija, kapitala i nematerijalne imovine, te nekretnina, pokretne imovine i obaveza; provedba testova na umanjenje vrijednosti investicija; savjetovanje uprave u oblasti poboljšanja vrijednosti i optimalnog upravljanja investicijama.

Seminari

PDV tretman donacija i grantova

Nevladin sektor čini jedan od najznačajnih pokretača ekonomskih aktivnosti i direktnih stranih investicija u BiH. Stoga, uzimajući u obzir važnost istog, koristimo priliku da Vas informišemo o aktuelnim dešavanjima koja mogu imati značajan uticaj na budućnost nevaldinog sektora i njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini. Naime, nevladin sektor čini veliki broj udruženja koji su registrovani [...]

Odluka Ustavnog suda BiH u vezi roka za povrat PDV-a

Ovim poreznim novostima obavještavamo Vas da je Ustavni sud BiH,  po apelaciji podnesenoj od strane Advokatskog društva Marić & Co, donio odluku kojom se regulišu rokovi prilikom ostvarivanja prava na povrat poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu „PDV“). Naime, dosadašnja praska je podrazumijevala da prilikom ostvarivanja povrata značajnih iznosa PDV-a, umjesto isplate tih iznosa, [...]

Obaveze dostavljanja prepisa Arhivske knjige u J.U. Historijski Arhiv Sarajevo

Ovim poreznim novostima želimo podsjetiti na obaveze dostavljanja dokumentacije u J.U. Historijski Arhiv Sarajevo (u daljem tekstu „Arhiv“) za sve poslovne subjekte i fizička lica, koje su propisane Zakonom o arhivskoj djelatnosti KS („Sl. Novine KS“, broj 50/16“) (u daljem tekstu „Zakon“) i Pravilnikom o vrednovanju i odabiranju arhivske građe („Sl. Novine KS“, broj 40/18“) [...]

SANJIN PITA

LL.M, ADIT
...

NEDŽAD SULJOVIĆ

ACCA,
Ovlašteni procjenjitelj...

ANJA ZAJMOVIĆ

Finansijski i porezni savjetnik,
ovlašteni procjenitelj...

VELID LAVIĆ

Poreski savjetnik
...

Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019