Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Na dan 02. decembra 2020. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 87/20 objavljene su izmjene i dopune sljedećih pravilnika: Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit; Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava. Izmjene i dopune prethodno navedenih pravilnika bit će u primjeni od 01. januara 2021. godine, a kompletan tekst pomenutih […]

Kontrola usklađenosti poslovanja koju provodi ured Finansijske policije FBiH

U posljednje vrijeme smo imali priliku svjedočiti nekoliko redovnih kontrola od strane Finansijske policije FBiH (u daljem tekstu „FPFBiH“) koje su provođene nad poslovnim subjektima u FBiH. Shodno našim iskustvima u praksi, privrednim društvima bismo skrenuli pažnju na nekoliko segmenata u poslovanju koje su predmet nadzora pomenutog organa. Prema odredbama Zakona o finansijskoj policiji, ista [...]

Odluka Ustavnog suda BiH u vezi roka za povrat PDV-a

Ovim poreznim novostima obavještavamo Vas da je Ustavni sud BiH,  po apelaciji podnesenoj od strane Advokatskog društva Marić & Co, donio odluku kojom se regulišu rokovi prilikom ostvarivanja prava na povrat poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu „PDV“). Naime, dosadašnja praska je podrazumijevala da prilikom ostvarivanja povrata značajnih iznosa PDV-a, umjesto isplate tih iznosa, [...]

Obaveze dostavljanja prepisa Arhivske knjige u J.U. Historijski Arhiv Sarajevo

Ovim poreznim novostima želimo podsjetiti na obaveze dostavljanja dokumentacije u J.U. Historijski Arhiv Sarajevo (u daljem tekstu „Arhiv“) za sve poslovne subjekte i fizička lica, koje su propisane Zakonom o arhivskoj djelatnosti KS („Sl. Novine KS“, broj 50/16“) (u daljem tekstu „Zakon“) i Pravilnikom o vrednovanju i odabiranju arhivske građe („Sl. Novine KS“, broj 40/18“) [...]

Dopune MSFI 16 – Najmovi: „Olakšice u slučaju ugovora o najmu povezanih sa COVID-19”

U maju 2020. godine IASB je objavio dodatak Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja 16 - Najmovi: „Olakšice u slučaju ugovora o najmu povezanih sa COVID-19“ (u nastavku „Dodatak MSFI 16“). Navedeni dodatak  je usvojen kako bi se riješilo računovodstveno obuhvatanje promjene ugovora o najmu koje najmodavci daju kao odgovor na pandemiju uzrokovanu virusom COVID-19, te rezultira [...]

Izmjene Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

Ovim poreznim novostima želimo skrenuti pažnju da su u „Službenim novinama FBiH“, broj 32/20 od 27. maja 2020. godine objavljene Izmjene Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Navedene izmjene i dopune Pravilnika odnose se na registraciju nerezidentnih fizičkih lica. U Pravilniku o dodjeljivanju [...]

Tumačenje primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH

Nakon što je 26.02.2020. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit FBiH („Službene novine FBiH“ broj 15/20), javila se dilema kada je riječ o mogućnosti primjene izmjena Zakona na period 2019. godine. Kako bismo došli do rješenja pomenute dileme, obratili smo se Federalnom Ministarstvu finansija sa pismenim zahtjevom za pojašnjenje, [...]

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

Nakon prethodno donesenog Zakona o ublažavanju ekonomskih posljedica krize na nivou Federacije BiH,  dana 14. maja 2020. godine u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj 18/20 objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu “Zakon”). Zvanični tekst Zakona Vam dostavljamo na sljedećem linku: Zakon o ublazavanju negativnih ekonomskih [...]
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019