Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Na dan 02. decembra 2020. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 87/20 objavljene su izmjene i dopune sljedećih pravilnika:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit;
  • Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava.

Izmjene i dopune prethodno navedenih pravilnika bit će u primjeni od 01. januara 2021. godine, a kompletan tekst pomenutih izmjena i dopuna možete naći na sljedećim linkovima:

 

Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

 

Napomena:

Objava je rađena u saradnji sa našim poslovnim partnerom MERFI d.o.o. Sarajevo.

Kontakt:

Sanjin Pita, LL.M., ADIT                             

spita@pta.ba

Adnan Mataradžija, ovlašteni revizor

a.mataradžija@merfi.ba

Kontrola usklađenosti poslovanja koju provodi ured Finansijske policije FBiH
Any questions?

CONTACT US

Do you have a dilemma to deal with a particular transaction or do you need financial, tax or legal advice?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA All Rights Reserved 2019

Privacy and Cookies | About us