Kontrola usklađenosti poslovanja koju provodi ured Finansijske policije FBiH

U posljednje vrijeme smo imali priliku svjedočiti nekoliko redovnih kontrola od strane Finansijske policije FBiH (u daljem tekstu „FPFBiH“) koje su provođene nad poslovnim subjektima u FBiH.

Shodno našim iskustvima u praksi, privrednim društvima bismo skrenuli pažnju na nekoliko segmenata u poslovanju koje su predmet nadzora pomenutog organa. Prema odredbama Zakona o finansijskoj policiji, ista vrši upravne i druge stručne poslove inspekcijskog nadzora primjene propisa o obavljanju djelatnosti, nadzora izvršavanja propisanih poreskih, carinskih i drugih obveza od strane pravnih i fizičkih osoba, kao i utvrđivanja propusta koji imaju za cilj prikrivanje i izbjegavanje plaćanja propisanih obveza. Nadležnosti ove institucije detaljno su definisane odredbama člana 7. Zakona o finansijskoj policiji, a neki učestali primjeri neusklađenosti poslovnih subjekata koje smo imali priliku vidjeti u praksi odnose se na sljedeće tematske cjeline:

  1. Neusklađenost sa odredbama člana 7. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH gdje je propisano da društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u registar društava. U vezi sa navedenim, od posebnog je značaja registracija djelatnosti za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja sa inostranstvom, te u tom smislu – poslovanje sa ino kupcima/dobavljačima u bilo kojem svojstvu i obliku zahtijeva prethodni upis djelatnosti za vanjsko-trgovinsko poslovanje koja nerijetko izostaje kao registrovana djelatnost. Napominjemo da su inspektori FPFBiH zauzimali stav da se navedeni zahtjev odnosi i na promet usluga.
  2. Neusklađenost poslovanja sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju FBiH je prema našem iskustvu dosta čest slučaj po pitanju inspekcijskog nadzora, a što se najčešće ogleda u prijavi kreditnog posla. Naime, odredbama Zakona o deviznom poslovanju FBiH propisano je da je rezident dužan naplatiti i unijeti u FBiH sredstva plaćanja po osnovu izvoza robe ili usluge u inostranstvu u roku od šest mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge, te de se rokovi duži od šest mjeseci smatraju kreditnim poslovima koji podliježu obavezi izvještavanja nadležnog ministarstva u skladu sa članom 25. Zakona o deviznom poslovanju FBiH. Bitno je istaći da se posao izvoza robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od šest mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno dana izvršenja usluge, kao i posao izvoza robe ili usluge koji nije naplaćen u roku od šest mjeseci smatra kreditnim poslom sa inostranstvom. Sredstva plaćanja ostvarena po osnovu prodaje robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuju inostranstvu, rezident je dužan unijeti u Federaciju u roku od šest mjesec od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge.
  3. Usklađenost poslovanja sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH (ZoRR). Pored obaveznog seta Pravilnika koji pravna lica trebaju da obavezno usvoje u pogledu organizacije računovodstvene funkcije, potrebno je obratiti pažnju i na odredbe ZoRR kojim se definiše organizacija popisa sredstava i obaveza i to na način da se vodi računa da je isti proveden u skladu sa odredbama člana 25. i 26. ZoRR gdje nerijetko (posebno u društvima sa malim brojem zaposlenih) članovi popisne komisije budu imenovani i osobe ovlaštene za zastupanje društva, što je u suprotnosti sa odredbama člana 26. stav 2. ZoRR gdje je navedeno da se pri utvrđivanju sastava popisnih komisija treba voditi računa da lica koja su materijalno ili finansijski zaduženi za sredstva koja se popisuju i njihovi neposredni rukovodioci, ne mogu biti određeni u komisije za popis sredstava.
  4. Provođenje mjera iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u vezi sa pravilnosti načina plaćanja i prodaje roba i usluga također predstavlja oblast koja je predmet nadzora. Naime, u kontekstu navedenog, od posebnog je značaja provođenje zakonom propisanih mjera za sve obveznike koji su određeni članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Iznad navedene tačke predstavljaju samo jedan od segmenata u postupku nadzora, a u slučaju da imate dodatnih pitanja po drugim temama, stojimo Vam na raspolaganju.

Napomena:

Objava je rađena u saradnji sa našim poslovnim partnerom MERFI d.o.o. Sarajevo.

Kontakt:

Sanjin Pita, LL.M., ADIT                             

spita@pta.ba

Adnan Mataradžija, ovlašteni revizor

a.mataradžija@merfi.ba

Odluka Ustavnog suda BiH u vezi roka za povrat PDV-aIzmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava
Any questions?

CONTACT US

Do you have a dilemma to deal with a particular transaction or do you need financial, tax or legal advice?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA All Rights Reserved 2019

Privacy and Cookies | About us