thumbnail_Financijsko savjetovanje Ikona
Pristup fokusiran na rješavanje problema u oblasti korporativnih finansija i vrednovanja investicija u skladu sa najboljim svjetskim pristupima i praksama, te važećim međunarodnim standardima
thumbnail_Poresko savjetovanje Ikona
Pronalazak optimalnih poreskih rješenja za različite industrije u okviru finansijskog i nefinansijskog sektora
.
thumbnail_Pravno savjetovanje ikona
Usklađenost sa važećim propisima, suštinom ili procedurom zakona u cilju pravilne primjene pozitivno pravnih normi u svakodnevnom poslovanju.

Naše vrijednosti,
Vaše povjerenje

Jedna od glavnih karakteristika današnjeg poslovanja jeste velika količina informacija i dinamika kojom se poslovno okruženje svakodnevno mijenja. Regulatorni okviri, kako na nacionalnom tako i međunarodnom planu, nisu ostali pošteđeni ovih trendova.

Poslovanje u takvom okruženju otvara mnogobrojna pitanja iz oblasti tumačenja i primjene poreskih propisa, pri čemu svaka transakcija može imati višestruke poreske efekte, u jednoj ili više država. Zahvaljujući uskoj specijalizaciji naših poreskih stručnjaka možete biti sigurni da je Vaše poslovanje usklađeno sa zakonskim zahtjevima.

Oblasti našeg djelovanja

Transferne
cijene

Usluge izrade studija o transfernim cijenama, provođenje benchmark analiza, te identifikacija rizika u poslovanju sa povezanim licima.

Usklađivanje sa
GDPR-om

Analiza procesa i procjena rizika shodno odredbama Uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) kao i implementacija kontrola u odnosu na utvrđene nedostatke.

Pomoć u žalbenom
postupku

Komunikacija sa poreskim organima u cilju iznalaženja mogućih rješenja u kontekstu pravilne primjene poreskih propisa.

Restrukturiranje, Akvizicije, Upravljanje

Podrška u postupcima prodaje i akvizicije poslovnih cjelina; due diligence; poslovno restrukturiranje i modeliranje; studije izvodljivosti i finansijske projekcije; optimizacija poslovnih procesa; dijagnostika i optimizacija finansijskih i operativnih rizika.

Povremeno i kontinuirano poresko savjetovanje

Pomoć u pogledu tumačenja i primjene poreskih propisa u vezi planiranog projekta, određene trenutne transakcije ili kontinuirano tokom svakodnevnom poslovanja.

Vrednovanje
investicija

Procjene tržišne vrijednosti kompanija, kapitala i nematerijalne imovine, te nekretnina, pokretne imovine i obaveza; provedba testova na umanjenje vrijednosti investicija; savjetovanje uprave u oblasti poboljšanja vrijednosti i optimalnog upravljanja investicijama.

Seminari

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

Na dan 02. decembra 2020. godine u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 87/20 objavljene su izmjene i dopune sljedećih pravilnika: Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit; Pravilnik o postupku podnošenja poreznih prijava. Izmjene i dopune prethodno navedenih pravilnika bit će u primjeni od 01. januara 2021. godine, a kompletan tekst pomenutih […]

Kontrola usklađenosti poslovanja koju provodi ured Finansijske policije FBiH

U posljednje vrijeme smo imali priliku svjedočiti nekoliko redovnih kontrola od strane Finansijske policije FBiH (u daljem tekstu „FPFBiH“) koje su provođene nad poslovnim subjektima u FBiH. Shodno našim iskustvima u praksi, privrednim društvima bismo skrenuli pažnju na nekoliko segmenata u poslovanju koje su predmet nadzora pomenutog organa. Prema odredbama Zakona o finansijskoj policiji, ista [...]

Odluka Ustavnog suda BiH u vezi roka za povrat PDV-a

Ovim poreznim novostima obavještavamo Vas da je Ustavni sud BiH,  po apelaciji podnesenoj od strane Advokatskog društva Marić & Co, donio odluku kojom se regulišu rokovi prilikom ostvarivanja prava na povrat poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu „PDV“). Naime, dosadašnja praska je podrazumijevala da prilikom ostvarivanja povrata značajnih iznosa PDV-a, umjesto isplate tih iznosa, [...]
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019