ALMASA DŽIGAL

Mlađi porezni savjetnik

Almasa je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku Makrofinansijski menadžment, katedra Kvantitativne metode u menadžmentu i ekonomiji. U završnoj je fazi postdiplomskog studija, također na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, odsjek Makrofinansijski menadžment. Prije nego se pridružila timu u kompaniji PTA, Almasa je poslovnu praksu tokom studiranja obavljala u jednoj računovodstvenoj ageniciji u Sarajevu.

ALMEDINA MULIĆ
Imate pitanja?

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban finansijski, poreski ili pravni savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Branilaca Šipa 6A,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019