ANJA ZAJMOVIĆ

Finansijski i porezni savjetnik, ovlašteni procjenitelj

Anja ima više od 8 godina profesionalnog iskustva u oblasti revizije i financijskog savjetovanja koje je stekla u “BIG 4” kompanijama u BiH. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku Finansijski menadžment, a u završnoj je fazi postdiplomskog studija na Ekonomskoom fakultetu u Ljubljani. Anjine glavne kvalifikacije se odnose na usluge eksterne revizije nefinansijskog sektora, finansijskog sektora, ali i na savjetodavne usluge gdje je iskustvo stekla u radu sa međunarodnim timovima. Također, Anja posjeduje licencu Ovlaštenog procjenitelja FBiH, a trenutno je i u procesu sticanja ACCA kvalifikacije.

NEDŽAD SULJOVIĆVELID LAVIĆ
Imate pitanja?

KONTAKTIRATE NAS

Imate dilema kako tretirati određenu transakciju ili Vam je potreban poreski savjet?

PTA d.o.o. Sarajevo
Mehmeda Spahe 24/III,
71000 Sarajevo
Bosna i Herzegovina
+387 (33) 20 20 63
info@pta.ba

© PTA Sva prava zadržana 2019